Ordnings- /Trivselregler

 

Uppdaterade 2018-03-06

Ordningsregler för allas trivsel!  

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler.

 

 

Alla vi som bor här har ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa.

 

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll ochreparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten.

 

Om säkerhet

Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte ut portkoden till obehöriga. Lämna inte källardörrar olåsta. Var försiktig med eld.
Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare som Du är ansvarig för att hålla i funktion och regelbundet kontrollera.
Meddela grannar och styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt omedelbart kranpackning när vatten står och droppar. Var också uppmärksam på att toaletten inte står och rinner. Kostnader för vatten och el belastar din avgift till föreningen. 

När du utför renoveringar välj i första hand möljövänligt alternativ.

 

 

Om gemensamma utrymmen

Tillsammans har vi ansvar för entréer, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Du får t.ex. inte ha dörrmatta eller skor i trapphusetDå både trapphus och källargångar är utrymningsvägar vid brand eller för räddningstjänsten, måste dessa hållas fria. Ordning och reda skapar trivsel och de som städar och vår fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

 

Tvättstuga

Att vid användande av tvättstugan respektera där uppsatta föreskrifter om tvättider och maskiner samt se till att tvättstugan med tvättmaskiner och torktumlare med filter är noggrant rengjorda.Tvättmedels- och andra förpackningar tar du själv hand om. Sophinken i tvättstugan är för filterludd och sopavfall ifrån tvättstugan.

Städning i gemensamma utrymmen

Varje lägenhet kommer att ansvara över städning, ev. gräsklippning och snöskottning enligt aktuellt veckostädschema.  Gräsklippning snöskottning och sandningutförs vid behov. Hjälp till och gör en insats då du ser att det behövs! Då sparar vi pengar och förbättrar sammanhållning och trivsel.

 

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar mm får inte förvaras i porten som är klassad som utrymningsväg vid brand. Dessa ska förvaras i cykel/barnvagnsförrådet eller på annan angiven plats

 

Sophantering

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Det är endast hushållssopor som får slängas i föreningens sopkärl.
Grovsopor ska forslas bort av boende själva. Station för återvinning finns i anslutning till tunnelbanestationens östra utgång.

 

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Balkong

 • Balkonger får inte användas för att:
  • Permanent förvara föremål eller sätta upp sådant som inte hör till normal balkongmöblering.

  • Skaka mattor, sängkläder med mera. (Gäller även från fönster).
  • 
Grilla
  • Mata fåglar.

  • Placera blomlådor utanför balkongräcket.
 • Om du röker på balkongen ska du visa hänsyn till dina grannar som kan vara känsliga för tobaksrök.
 • Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
 • Du måste hålla din balkong fri från snö för att hindra risk för inträngande smältvatten i fasaden.

Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!

 

Om föreningens gemensamma egendom

Grill, utemöbler osv. får inom fastigheten lånas av medlemmar under förutsättning att de åter lämnas tillbaka hela och rena.

 

Djur

Matning av fåglar är endast tillåtet i begränsad omfattning på gården. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger eller fönster.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område.Om olyckan skulle vara framme, plocka upp djurets spillning.Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område. Katter t.ex får inte vara fria och rastas i trapphus eller andra gemensamma utrymmen!

 

Våra Lägenheter

 

Musik, fest mm

Normalt skall ”frid råda” både inomhus, i trapphus och på gården mellan 22.00–07.00. Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni planerar in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni ska ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad.

 

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt.

 

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Föreningen har försett varje lägenhet med en brandvarnare men det är den boende som har ansvaret för funktionen och att den byts ut vid behov.

  

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera genom att sätta upp lappar i din och angränsande portar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

 

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen i god tid för att söka tillstånd om du vill hyra ut och för information om vilka regler som gäller i Brf Docenten 1.

 

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Lämna gärna kvar dessa ordningsregler och föreningens stadgar till den som övertar din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

 

Trivselreglerna är antagna av styrelsen den 21 juni  2011 och uppdaterade den 6 mars 2018. De ska vara ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsolagen.

 

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

 

 

 

Välkommen

Det här är vår levande hemsida för BRF Docenten 1 på Tidaholmsvägen 27-29.
Hemsidan hålls igång av styrelsen. 

Nyhetsbrev

Länkar