NYHETER

 

2018-02-19 Färdigbyggt i källaren. Två fina kontor är färdiga och uthyrda. Tvättstugan renoverad. Nya avloppsledningar i källargolv kompletterar tidigare stamrenovering. Ny vattenledning till fastigheten.  

2018 Januari Ny kraftigare elservice (elkabel) till fastigheten. Nytt gemensamt effektabbonemang för mindre total elkostnad. 

2017 Juni  Bergvärme installerat och i drift (istället för dyrare fjärrvärme som tas bort). 20

2017 Fönstermålning med fogning mot fasad.

2016 Takrenovering; Takbesiktning,Takmålning. Montering Snörasskydd Målning takfot och vindskivor.

2016-10-03 Extrastämma (7 av 12 representerade) gav enhälligt styrelsen mandat genomföra flera projekt  syftande till att framledes kunna sänka månandsavgifterna. 

2016-06-29 Årsstämma med god uppslutning.

2016-06-02  Husträff kl  18.30 öppet för alla. Bl a  info om extrastämma 15/6 och årsmöte 29/6

2016-05-25 Styrelsen konstituerar om sig;Lennart ordförande,Johan sekreterare,Christian kassör.

2014-05-05 Städdag! Vi samlas kl 18:00 för att röja av tomt, källarlokaler och trapphus i ett gemenasmt svep. Efter det samlas vi vid grillen och grillar lite.

2012-12-18 Hej alla medlemmar! Vi har ett källarförråd med vatten och el indraget som söker hyresgäst! Vid intresse maila till föreningen.

2012-10-30 Städdag! Vi samlas kl 18:00 för att röja av tomt, källarlokaler och trapphus i ett gemenasmt svep. Efter det samlas vi vid grillen och äter en korv eller tre. OBS! Märk upp era cycklar så vi kan rensa undan dom som inte tillhör oss.

2012-05-23  Städdag! Vi samlas kl 17:00 och röjer av tomt, källarlokaler och trapphus i ett gemensamt svep. Efter det så samlas vi vid grillen och grillar lite.

2012-03-22

Styrelsen bjuder in till möte i källarlokalen kl 18:30 för information om kommande avgiftshöjning!
VIKTIGT
att ni kan närvara!

2012-03-13

Fällning av träd har genomförts på baksidan för att förbereda för parkeringsplatser. Obesrvera att pris inte är satt än.

2012-02-29

Förråd/Uppställningsplatsen är nu uthyrd.

2012-02-16

Vi har ett förråd/uppställningsplats att tillgå i huset. Dock så kommer vi i styrelsen och ev byggarbetare springa ut och in hela tiden då det kommer byggas om till LGH så småning om. Kontraktet som skrivs kommer vara löpande med väldigt kort uppsägningstid. Priset är 1200:-/mån. Vid intresse kontakta styrelsen via mail.

2012-02-07

Ordföraneposten har tilldelats Sophie Engström och Sekreterarposten har tilldelats Mirja Thårlin. Övriga i styrelsen sitter kvar på sina poster.

2012-01-09 Stadgar & Trivselregler

Nu är våra stadgar och trivselregler offentliga. Vänligen se till att följa dessa.
MVH
Styrelsen 

 

Välkommen

Det här är vår levande hemsida för BRF Docenten 1 på Tidaholmsvägen 27-29.
Hemsidan hålls igång av styrelsen. 

Nyhetsbrev

Länkar